Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Pracowni

Pracownia Studiów nad Dziedzictwem Chrześcijańskim w Literaturze skupia nauczycieli akademickich i badaczy reprezentujących różne filologie obce w obrębie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jednocześnie jest otwarta na współpracę z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Celem Pracowni są pogłębione i zintegrowane badania nad obecnością myśli chrześcijańskiej oraz inspirowanego chrześcijaństwem obrazowania w dziełach literackich różnych obszarów językowych i różnych epok historycznych, wpisujących się zarówno w wielowiekową tradycję jak i złożoną nowoczesność kultury europejskiej i cywilizacji zachodniej. Działalność naukowa Pracowni ma charakter interdyscyplinarny, łączący refleksję filologiczną oraz literaturoznawstwo z pokrewnymi obszarami badawczymi, takimi jak filozofia, teologia, historia sztuki, historia idei, czy przekład literacki. Równolegle do profilu naukowo-badawczego w Pracowni realizowany jest także profil popularyzacyjny, np. w formie otwartych wykładów czy paneli dyskusyjnych. Wśród wielu nurtów poszukiwań literaturoznawczych przedsięwzięcia i aktywności naukowe podejmowane w ramach Pracowni koncentrują się na tych aspektach szeroko pojętego dyskursu naukowego, które pokazują, jak dziedzictwo chrześcijańskie i jego inspiracje kulturowe znajdują swoje przełożenie na język literatury i jak budują znaczenie w obrębie dzieła literackiego.

 

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin Pracowni
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej