Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Danuta Piekarz

zdjęcie doktor PiekarzUkończyła studia magisterskie w zakresie filologii włoskiej na UJ. Równocześnie ukończyła studia teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie UPJPII) i podjęła tam studia doktoranckie, uwieńczone obroną doktoratu z teologii biblijnej.Obecnie jest adiunktem dydaktycznym w Zakładzie Filologii Włoskiej, gdzie prowadzi zajęcia z gramatyki kontrastywnej polsko-włoskiej, fonetyki, leksykologii, a także lektorat języka włoskiego dla studentów innych filologii romańskich. Jest autorką książek i artykułów językoznawczych i biblijnych., m.in. „(Nie) bój się Boga. Co Biblia mówi o lęku”, Kraków 2017; „Apokalipsa. Przesłanie na nasze czasy” Kraków 2013, „Tłumaczenie nieprzetłumaczalnego. Listy Wielkie św. Pawła w kolejnych wydaniach Biblii Tysiąclecia”, w: Biblia Tysiąclecia jako wyzwanie. Język – kultura – duchowość”, red. Maciej Pawlik, Kraków 2016; „Dobry czy piękny? Zły czy brzydki? Moralno-estetyczne rozterki polsko-włoskie”, Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 2021 t.7, 189-197; „Pole semantyczne życia zakonnego "polem minowym" dla tłumaczy : na przykładach polsko-włoskich”, w: Discours religieux : langages, textes, traductions (red. B. Marczuk – Szwed, I. Piechnik), Kraków 2020.

Prowadzi wykłady z przedmiotów biblijnych w Kolegium Filozoficzno – Teologicznym Dominikanów oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów. Wcześniej prowadziła też wykłady biblijne w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych oraz w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie. W latach 2008-2013 z nominacji Benedykta XVI była konsultorką Papieskiej Rady d/s Świeckich.
Prywatne zainteresowania: gra na fletni Pana i pianinie, Chopin i jego muzyka
Zainteresowania naukowe: Językoznawstwo, zwłaszcza kontrastywne, Leksykologia kontrastywna włosko – polska; Teologia biblijna – Listy św. Pawła i Pisma Janowe

kontakt: danuta.piekarz@uj.edu.pl

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej