Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Joanna Gorecka-Kalita, prof. UJ

Jest pracownikiem Instytutu Filologii Romańskiej UJ, historykiem literatury średniowiecznej. Przedmiotem jej badań jest m.in. literatura arturiańska analizowana z perspektywy duchowości chrześcijańskiej, a także hagiografia i literatura „pobożnościowa” (tzw. contes dévots zawarte w zbiorze Vie des peres oraz mirakle), interesuje się również recepcją patrystycznej duchowości wschodniej w średniowiecznym piśmiennictwie religijnym. Jest również tłumaczem francuskiej literatury dawnej i nowej.

Ważniejsze publikacje dotyczące literatury religijnej: 

Monografia

 • Pustelnik na czworakach. Żywot świętego Jana Paulusa: studium legendy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

Wybór artykułów

 • „Chose a coi li cuers ne s'acort.” D'une confession manquée dans Tristan et Iseut de Béroul et dans Le haut livre du Graal, [w :] Antoni Bartosz, Katarzyna Dybeł i Piotr Tylus (red.), Jeux de la variante dans l'art et la littérature du Moyen Âge. Mélanges offerts à Anna Drzewicka par ses collègues, ses amis et ses élèves, Kraków, Viridis, 1997, p. 152-161.
 • La vierge, la veuve, la mariée. Trois figures de la mère dans le Perlesvaus, [w:] Catherine Bel, Pascale Dumont, Frank Willaert (red.), « Contez me tout », Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Herman Braet, Peeters, Louvain 2006, s. 199-208.
 • Zgnilizna ciała i zepsucie duszy w Lancelocie pisanym prozą, [w:] Monika Surma-Gawłowska (red.), Zgubić się i odnaleźć/Choroba ciała, ducha i umysłu/Ikoniczność w dawnych literaturach romańskich, Leksem, Łask 2007, s. 119-124.
 • Errare czy iterare. Ambiwalencja wędrowania w literaturze rycerskiej XII i XIII wieku, [w:] Bożena Płonka-Syroki i Edyta Rudolf (red.), Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa, Wrocław 2010, s.245-256.
 • Heroizm między świętością i szaleństwem: rycerz Wiwian w starofrancuskiej epopei cyklu Wilhelma, [w:] Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. Maria Cieśla-Korytowska, Olga Płaszczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 31-44.
 • Od śmierci wojownika do śmierci rycerza: średniowieczny autor czyta Tebaidę, [w:] Pismo, lektura, biblioteka w dawnych literaturach romańskich, red. Anna Rzepka, Dorota Pudo, Magdalena Wrana, Collegium Columbinum, Kraków 2014, s. 103-112.
 • Si bon gieu certes ne veïstes : l’homo sacer médiéval mis en spectacle, sur l’exemple de saint Jehan Paulus et Amadas, [w :] Autour du théâtre, red. Wacław Rapak, Jakub Kornhauser, Olga Bartosiewicz, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2015, s. 33-45.
 • Metanoja i metamorfoza: przemiany świętego Jana Paulusa (XIII w.), [w:] Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich: tom poświęcony pamięci profesor Krystyny Kasprzyk, red. Jolanta Dygul, Monika Kulesza, Agata Sobczyk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 172-181.
 • Purifier la mémoire : la déconstruction du discours amoureux dans la Queste del Saint Graal, [w:] L'Unique change de scène : écritures spirituelles et discours amoureux (XIIe-XVIIe siècle), red. Barbara Marczuk-Szwed, Véronique Ferrer, Jean-René Valette, Classiques Garnier, Paris 2016, s. 123-136.
 • Średniowieczny święty jako „nowy człowiek”, [w:] Nowy człowiek: wizje, projekty, języki, red. Stanisław Jasionowicz, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2017, s. 19-32.
 • Fuga mundi na przykładzie Żywota świętego Idziego Guillaume’a de Berneville, [w:] Podróż, ucieczka, wygnanie w dawnych literaturach romańskich, red. Dariusz Krawczyk, Monika Kulesza, Dorota Szeliga, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s. 19-30.
 • Le jardin d’Isiphile dans le Roman de Thèbes : du nemus à l’hortus conclusus, [w:] Le jardin, entre spiritualité, poésie et projections sociétales : approches comparatives, Anna Caiozzo, Mercedes Montoro (red.), Presses Universitaires de Valenciennes, Valenciennes 2020, s. 25-39.
 • Romancer la pénitence : stratégies narratives dans quelques récits pieux des XIIe‒XIIIe siècles, [w:] Discours religieux : langages, textes, traductions, red. Barbara Marczuk-Szwed, Iwona Piechnik, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2021, s. 202-220.
 • Folle d’amour, folle de Dieu : la femme de Potiphar au prisme des cultures, [w:] Pensées orientale et occidentale II, red. Alicja Paleta, Dorota Pudo, Anna Rzepka, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2021, s. 115-140.
 • Miłośnik czy karzeł? Spiritus i caro w Powieści o Tristanie Thomasa z Anglii, [w:] Dualizm w dawnych literaturach romańskich, Andrzej Rabsztyn, Aneta Chmiel (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022.


W przygotowaniu:

 • "De la lumière de l’Orient à la loi de l’Occident : translatio religionis sur l’exemple de la Vie de Saint Gilles de Guillaume de Berneville"
 • "Diabeł straszniejszy niż go malują. Lęk przed diabłem w XIII-wiecznym zbiorze Vie des peres".
 • "Tristan et le démon de midi"

kontakt: joanna.gorecka-kalita@uj.edu.pl