Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro

zdjęcie portretowe Profesor Maślanki-SoroPracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Filologii Włoskiej Instytut Filologii Romańskiej UJ. Główne zainteresowania badawcze:   

Dantologia (hermeneutyka literacka i filozoficzno-teologiczna, zagadnienia stylu i języka, tradycja antyczna u Dantego i jej intertekstualna i ideowa interpretacja, aspekty dramatyczno-teatralne Komedii i jej związki z teatrem średniowiecznym; tragizm i komizm w Komedii )  

Nowołacińska literatura włoska, w szczególności łacińska twórczość Francesca Petrarki 

Giovanni Boccaccio i jego Dekameron, zwłaszcza aspekty teatralne i dramatyczne nowel  

Tragedia grecka (problematyka filozoficzno-antropologiczna, psychologiczna, estetyczno-literacka) 

Tragedia włoska w. XIV-XVI i XVIII (poetyka gatunku, związki intertekstualne z tragedią grecką i rzymską). 

Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejetności, Società Dantesca Italiana (SDI), Academia Net. The expert database for outstanding female academics, coordinated by Swiss National Science Foundation  (SNSF)  https://www.academia-net.org/profil/prof-phd-maria-maslanka-soro/1797449, Associazione Internazionale dei Professori d’Italiano (AIPI), Société Internationale pour l’Étude du Théâtre Médiéval (SITM), Renaissance Society of America (RSA), Komisji Filologii klasycznej PAU, Komisji Neofilologicznej PAU.  

Członek Komitetów Naukowych 8 czasopism zagranicznych, w tym: „Rivista Internazionale di Ricerche Dantesche”, „Revue des Études Dantesques”, „Dante e l’Arte”, „Letteratura Italiana Antica”, „Rivista di Letteratura Tardogotica e Quattrocentesca”.  

Kierownik 2 projektów badawczych: „Antyczna tradycja epicka u Dantego” (NCN, 2010-2015), „Przekład i opracowanie traktatu Francesca Petrarki Secretum meum” (NPRH, 2018-2022); główny wykonawca w 4 projektach badawczych (KBN, NCN, NPRH: 1998-2003; 2000-2002; 2003-2006; 2013-2016) oraz w międzynarodowym projekcie UNA EUROPA pt. „Dante and the Multiplicities of Cultures in Medieval Europe” (2020-2022). 

Wykładowca w ramach programu Erasmus oraz na zaproszenie w uniwersytetach włoskich w Mediolanie, Perugii, Padwie, Neapolu, Rzymie. 

Odznaczona przez Prezydenta Republiki Włoskiej orderem Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia» (2016).  

Autorka 8 monografii, m. in. Nauka poprzez cierpienie (pathei mathos) u Ajschylosa i Sofoklesa (1991), Tragizm w Komedii Dantego (2005, wyd. II 2010), Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit (2013), Antyczna tradycja epicka u Dantego (2015), Secretum meum Francesca Petrarki: przekład M. Maślanka-Soro i A. M. Wasyl, wstęp i opracowanie M. Maślanka-Soro (w druku). Autorka ponad 100 artykułów naukowych, m. in.: La fatalità del destino e la virtù umana nel Re Torrismondo di Torquato Tasso, „Rivista di Letteratura Italiana” XXXIII/3 (2015); Sztuka Boga i jej metapoetycki charakter w "Boskiej Komedii" Dantego, „Terminus” 21 (2019); Reinterpretando Ovidio: forma e materia nelle metamorfosi dantesche nella "Commedia", in: Miti, figure, metamorfosi: L'Ovidio di Dante, a cura di C. Cattermole, M. Ciccuto, Firenze : Le Lettere, 2019; Cultura classica e cultura cristiana nella rappresentazione dantesca di Virgilio, w: Dante e la molteplicità delle culture nell’Europa medievale, a cura di G. Ledda, Bologna, Bologna Univ. Press, 2022.   

kontakt: maria.maslanka-soro@uj.edu.pl