Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna Walczuk, prof. UJ

Kierownik Pracowni

zdjęcie portretowe profesor Anny WalczukAnglistka, związana z Instytutem Filologii Angielskiej.  
Jej zainteresowania naukowe skupiają się na literaturze angielskiej XX wieku po czasy współczesne; m.in. obejmują twórczość literacką G.K. Chestertona, C.S. Lewisa, Grahama Greene’a, Muriel Spark, T.S. Eliota i Elizabeth Jennings. Ważnym nurtem w badaniach naukowych Anny Walczuk są treści, motywy i inspiracje chrześcijańskie w literaturze, a także różne formy apologetyki chrześcijańskiej w prozie i fikcji literackiej.  W kręgu podejmowanej problematyki badawczej znajdują się ponadto takie kwestie jak: literackie ekspresje wiary i jej dylematów, w wymiarze personalnym, czy też, w wymiarze społecznym, wizja Europy osadzonej na fundamentach chrześcijańskich. Badania literaturoznawcze Anny Walczuk obejmują również język literacki i jego potencjał w obrazowaniu świata, konstruowaniu lub deformowaniu rzeczywistości oraz generowaniu znaczenia poprzez ambiwalencję, ironię i metaforę, a także spojrzenie na przydatność bądź ograniczenia instrumentarium retoryki wobec wymiaru  metafizycznego. Przedmiotem szczególnej refleksji jest język poezji, który postrzegany w perspektywie chrześcijańskiej,  skłania do celebracji słowa i wskazuje na jego sakramentalny charakter.   


Anna Walczuk jest autorką dwóch książek monograficznych: 

  • Irony as a Mode of Perception and Principle of Ordering Reality in the Novels of Muriel Spark (Kraków: Universitas, 2005);  
  • Elizabeth Jennings and the Sacramental Nature of Poetry (Kraków: Jagiellonian University Press, 2017).  


Ponadto w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych publikowała artykuły poświęcone tematyce chrześcijańskiej  w literaturze, wśród nich m.in.: 

  • „W orbicie chrześcijaństwa: myśl religijna i poszukiwanie Boga w literaturze brytyjskiej XX wieku.”  (Dziewięć odsłon literatury brytyjskiej, wiek XX po współczesność. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013). 
  • “Turning Away from Modern Secularisation: T.S. Eliot and His Poetic Space for a Metaphysical Quest.” (The Literary Avatars of Christian Sacramentality, Theology and Practical Life in Recent  Modernity. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2016).  
  • “Elizabeth Jennings and the Mysticism of Words.” (Poetic Revelations. The Power of the Word III. London: Routledge, 2017).  
  • “Western Civilisation in the Poetic Mirror of G.K. Chesterton.” (The Chesterton Review. Vol. XLV, Nos. 3 & 4, Fall/Winter 2019).  
  • “The Poetic Magnificat of Elizabeth Jennings and Jan Twardowski, a Polish Priest-Poet.” (Wonder, Love and Praise. Approaches to Poetry, Theology and Philosophy. Oxford, Warszawa : Peter Lang, 2019).   

kontakt: anna.walczuk@uj.edu.pl