Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Barbara Marczuk-Szwed, prof. UJ

zdjęcie portretowe profesor Barbary Marczuk-Szwed

Jest pracownikiem Instytutu Filologii Romańskiej UJ, historykiem literatury XVI i XVII wieku. Swoje badania poświęciła, między innymi, francuskiej literaturze religijnej epoki renesansu, ze szczególnym uwzględnieniem pisarstwa kobiet. Zajmuje się także relacjami literackimi polsko-francuskimi w epoce baroku. Wspólnie z naukowcami z Université Bordeaux 3 oraz Paris-Nanterre zorganizowała w Krakowie trzy konferencje naukowe poświęcone dziedzictwu chrześcijańskiemu w dawnej literaturze francuskiej:

 • Fontes christianae aux XVe et XVIe siècles  (Kraków 2009)
 • Les expressions poétiques de la foi aux XVIe et XVIIe siècles en Europe (Kraków  2012) 
 • L’unique change de scène : écritures spirituelles et discours amoureux (XIIe-XVIIe siècles) (Kraków 2014) 


Ważniejsze publikacje dotyczące literatury religijnej: 

 • Marguerite de Navarre, Les Comédies bibliques, (edycja krytyczna) Genève, Droz, 2000. 
 • L’Inspiration biblique dans l’œuvre de Marguerite de Navarre, poésie-théâtre, Kraków, Universitas, 1992.  
 • « Les sources chrétiennes à l’aube des temps modernes : lectures, inspirations, contestations », Romanica Cracoviensia, numer specjalny 2010 : Fontes christianae aux XVe et XVIe s., s. 7-12. 
 • « Vers la parabole: lecture herméneutique de la nouvelle 32 de L’Heptaméron de Marguerite de Navarre» [w] Études sur le texte dédiées à Halina Grzmil-Tylutki, Kraków, 2016, s. 355-365. 
 • « Tragédie sacrée d’Holoferne et Judith de Pierre Heyns (1596) : un miroir éclaté » [w] Discours religieux : langages, textes, traductions,  Kraków 2020. s. 248-262. 
 • « La Judit Guillaume’a du Bartasa (1574) oraz jej parafraza autorstwa Rafała Leszczyńskiego (po 1620) : kształt gatunkowy i konteksty ideologiczne», Terminus,  t. 17, 2015, s. 265-300.  
 • « Maciej Rybiński à la recherche du sermo humilis. Le psautier Marot-Bèze en polonais (1605) », Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, t. 7, 2012, s. 85-98. 
 • « Fortune et Providence dans trois nouvelles tragiques des Comptes du monde adventureux de A.D.S.D. (1555) », Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, t. 13, 2018, s. 285-295. 
 • « L’autorité des veuves bibliques dans les Oeuvres chrestiennes de Gabrielle de Coignard » (w druku)

kontakt: barbara.marczuk-szwed@uj.edu.pl

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej