Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Alicja Bańczyk

redaktor witryny

zdjęcie dr Alicji Bańczyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filolog romanista, prawnik. Obroniła doktorat na podstawie rozprawy: L’exercice du pouvoir au Moyen Âge d’après quelques chansons de geste (le cycle des barons révoltés) et leurs remaniements postérieurs [Sprawowanie władzy w średniowieczu na podstawie kilku chansons de geste (cykl baronów zbuntowanych) i ich późniejszych reminiscencji]. W swoich badaniach koncentruje się na związkach pomiędzy prawem i literaturą.


Ważniejsze publikacje:
Redakcja monografii naukowej: 
U. Cierniak, N. Morawiec, A. Bańczyk (red.), O wolność i sprawiedliwość. Chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją, Częstochowa 2018;
Artykuły:
A. Bańczyk, U. Cierniak, „Słowiańszczyzna w ideach rosyjskich jezuitów w dziewiętnastowiecznej Francji”, Kultura Słowian, 17/2021, ss. 61-90.
A. Bańczyk, Granice “Uległości”, czyli wizja przyszłości chrześcijańskiej Francji u Michela Houellebecqa  [w:] U. Cierniak, N. Morawiec, A. Bańczyk (red.), O wolność i sprawiedliwość. Chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją, Częstochowa 2018, s. 607 - 615;

 

kontakt: alicja.banczyk@uj.edu.pl